समानार्थी शब्द मराठी 1000+ (Synonyms words In Marathi )

 

मराठी
समानार्थी शब्द


समानार्थी शब्द मराठी 1000, Synonyms words In Marathi
मराठी समानार्थी शब्द अनाथ
= पोरका

अनर्थ
= संकट

अपघात
= दुर्घटना

अपेक्षाभंग
= हिरमोड

अभिवादन
= नमस्कार
, वंदन , प्रणाम

अभिनंदन
= गौरव

अभिमान
= गर्व

अभिनेता
= नट

अरण्य
= वन
, जंगल , कानन , विपिन

अवघड
= कठीण

अवचित
= एकदम

अवर्षण
= दुष्काळ

अविरत
= सतत
, अखंड

अडचण
= समस्या

अभ्यास
= सराव
, परिपाठ , व्यासंग

अन्न
= आहार
, खाद्य

अग्नी
= आग
, अनल , विस्तव , वन्ही , अंगार
, पावक , हुताशन , शिखी

अना
= आणि

अगणित
= असंख्य
, अमर्याद

अचल
= शांत
, स्थिर

अचंबा
= आश्चर्य
, नवल

अतिथी
= पाहुणा

अत्याचार
= अन्याय

अपराध
= गुन्हा
, दोष

अपमान
= मानभंग

अपाय
= इजा

अही
= साप
, भुजंग , सर्प , व्याळ , पन्नग , फनी

अश्रू
= आसू

अंबर
= वस्त्र

अंधार
= काळोख
, तिमीर , तम

अमृत
= पीयूष
, सुधा

अहंकार
= गर्व

अंक
= आकडा

आई
= माता
, माय , जननी , माउली , जन्मदा ,
जन्मदात्री

आकाश
= आभाळ
, गगन , नभ , अंबर , आवकाश , अंतरीक्ष
, व्योम , , अंतराळ , वियत , वितान

आठवण
= स्मरण
, स्मृती , सय

आठवडा
= सप्ताह

आनंद
= हर्ष
, तोष , मोद , संतोष , प्रमोद ,
उल्हास
, उद्धव

आजारी
= पीडित
, रोगी

आयुष्य
= जीवन
, हयात

आतुरता
= उत्सुकता

आरोपी
= गुन्हेगार
, अपराधी

आश्चर्य
= नवल
, अचंबा , विस्मय , अचरथ , आचोज

आसन
= बैठक

आदर
= मान

आवाज
= ध्वनी
, रव

आवाजमां
= आवाजात

आज्ञा
= आदेश
, हुकूम

आपुलकी
= जवळीकता

आपत्ती
= संकट

आरसा
= दर्पण
, मुकुर , आदर्श

आरंभ
= सुरवात

आशा
= इच्छा
, आस, मनीषा,

आसक्ती
= लोभ

आळशी
= कुजर
, निरुद्योगी , ऐदी , आळसट

वेग
= गती

वेळ
= समय
, प्रहर

वेळू
= बांबू

वेश
= सोशाख

वेदना
= यातना

विश्रांती
= विसावा
, आराम

वितरण
= वाटप
, वाटणी

विद्या
= ज्ञान

विनंती
= विनवणी

विरोध
= प्रतिकार
, विसंगती

विसावा
= विश्रांती
, आराम

विश्व
= जग
, दुनिया

वीज
= विद्युर
, सौदामिनी

वृत्ती
= स्वभाव

वृद्ध
= म्हातारा

वैराण
= ओसाड
, भकास , उजाड

वैरी
= शत्रू
, दुष्मन

वैषम्य
= विषाद

व्यवसाय
= धंदा

व्याख्यान
= भाषण

शरीर
= देह
, तनू , काया , कुडी , अंग

शक्ती
= सामर्थ्य
, जोर , बळ

शर्यत
= स्पर्धा
, होड , चुरस

शहर
= नगर

शंकर
= चंद्रचूड

श्वापद
= जनावर

शास्त्रज्ञ
= वैज्ञानिक

शाळा
= विद्यालय

शाळुका
= शिविलिंग

शेत
= शिवार
, वावर , क्षेत्र

देह
= तनु
, तन , काया , वपू , शरीर

देश
= राष्ट्र

देखावा
= दृश्य

देखत
= बघत
, पाहत

दार
= दरवाजा

दारिद्य
= गरिबी

दौलत
= संपत्ती
, धन

धरती
= भूमी
, धरणी

ध्वनी
= आवाज
, रव

नदी
= सरिता
, तटिनी , तरंगिणी , जलवाहिनी

नजर
= दृष्टी

नवरा
= भ्रतार
, वल्लभ , पती , कांत
, नाथ , दादला , धव , अम्बुला

नक्कल
= प्रतिकृती

नमस्कार
= वंदन
, नमन

नातेवाईक
= नातलग

निश्चय
= निर्धार

निर्धार
= निश्चय

निर्मळ
= स्वच्छ

नियम
= पद्धत

निष्ठा
= श्रद्धा

नृत्य
= नाच

नोकर
= सेवक

न्हौतं
= नव्हते

परिश्रम
= कष्ट
, मेहनत

पती
= नवरा
, वर

पत्र
= टपाल

पहाट
= उषा

परीक्षा
= कसोटी

कार्य
= काम

कार्यक्षम
= कुशल
, दक्ष , निपुण , हुशार

कारागृह
= कैदखाना
, तुरुंग

कीर्ती
= प्रसिद्धी
, लौकिक , ख्याती

कुतूहल
= उत्सुकता

कुटुंब
= परिवार

कुशल
= हुशार
, तरबेज

कुत्रा
= श्वान

कुटी
= झोपडी

कुचंबणा
= घुसमट

कृपण
= कंजूष

कृश
= हडकुळा

कोवळीक
= कोमलता


कोठार
= भांडार

कोळिष्टक
= जळमट

खण
= कप्पा

खल
= नीच
, दुष्ट , दुर्जन

खडक
= मोठा दगड
, पाषाण

खटाटोप
= प्रयत्न

खग
= पक्षी
, विहंग , व्दिज , अंडज , शकुन्त

खड्ग
: = तलवार

खरेपणा
= न्यायनीती

ख्याती
= कीर्ती
, प्रसिद्धी , लौकिक

खात्री
= विश्वास

खाली
जाणे = अधोगती

खाटा
करणे = आंबवणे

खिडकी
= गवाक्ष

खेडे
= गाव
, ग्राम

खोड्या
= चेष्टा
, मस्करी

गरज
= आवश्यकता

सामर्थ्य
= शक्ती
, बळ

साहित्य
= लिखाण

सेवा
= शुश्रूषा

सिनेमा
= चित्रपट
, बोलपट

सिंह
= केसरी
, मृगराज , वनराज

सीग
= शीग

सुविधा
= सोय

सुगंध
= सुवास
, परिमळ , दरवळ

सूत
= धागा
, दोरा

सूर
= स्वर

सूर्य
= रवी
, भास्कर , दिनकर , सविता , मित्र
, अरुण , भानू , आदित्य

सोने
= सुवर्ण
, कांचन , हेम , कनक

सोहळा
= समारंभ

हद्द
= सीमा
, शीव

हत्ती
= गज
, पिलू , सारंग , कुंजर

हर्दमच्यावानी
– नेहमीप्रमाणे

हल्ला
= चढाई

हळू
चालणे = मंदगती

हकिकत
= गोष्ट
, कहाणी , कथा

हात
= हस्त
, कर , बाहू

हाक
= साद

हारीच
= एकत्र

हित
= कल्याण

हिंमत
= धैर्य

हुकूमत
= अधिकार

हुरूप
= उत्साह

हुबेहूब
= तंतोतंत

हुभा
= उभा

हेका
= हट्ट
, आग्रह

क्षमा
= माफी

पुरातन
= प्राचीन

पुंजा
= पूजन

पृथ्वी
= धरणी
, जमीन , वसुंधरा , वसुधा , धरा
, भुमी , धरित्री , मही अवनी ,
भू ,
क्षमा
, उरबी , कुंभिनी , मेदिनी ,
विश्वंभरा
, क्षिती

फलक
= फळा फांदी शाखा

फूल
= पुष्प
, सुमन , कुसुम

बदल
= फेरफार
, कलाटणी

बर्फ
= हिम

बहीण
= भगिनी

बक्षीस
= पारितोषिक
, पुरस्कार

बाग
= बगीचा
, उद्यान , वाटिका

बासरी
= पावा

बेत
= योजना

बाळ
= बालक

बाप
= पिता
, वडील , जनक

बादशाहा
= सम्राट

बुद्धी
= मती

भरारी
= झेप
, उड्डाण

भुंगा
= भ्रमर
, भृग , मिलिंद , मधुकर

भाट
= स्तुतिपाठक

भारती
= भाषा
, वैखरी

भांडण
= तंटा

भाळ
= कपाळ

भाऊ
= बंधू
, सहोदर , भ्राता

भेसळ
= मिलावट

भेदभाव
= फरक

ऊर्जा
= शक्ती

ऋण
= कर्ज

ऋतू
= मोसम

ऋषी
= तपस्वी
, मुनी , साधू , तापस

एकजूट
= एकी
, ऐक्य

ऐश्वर्य
= वैभव

ऐट
= रुबाब
, डौल

कथा
= गोष्ट
, कहाणी , हकिकत

कठीण
= अवघड

कविता
= काव्य
, पद्य

करमणूक
= मनोरंजन

कठोर
= निर्दय

कनक
= सोने

कटी
= कंबर

कमळ
= पंकज
, अंबुज , नलिनी , अळत , पद्म
, सरोज , अंभोज , अरविंद ,
राजीव
, अब्ज

कपाळ
= ललाट
, भाल , कपोल , निढळ , अलिक

कष्ट
= श्रम
, मेहनत

कंजूष
= कृपण

काम
= कार्य
, काज

काठ
= किनारा
, तीर , तट

काळ
= समय
, वेळ , अवधी

कान
= श्रवण

कावळा
= काक
, एकाक्ष , वायस

कालांतराने
= दिसामासागे

काष्ठ
= लाकूड

कासव
= कूर्म
, कामट , कमठ , कच्छप , कच्छ

किल्ला
= गड
, दुर्ग

किमया
= जादू

यश
= सफलता

युक्ती
= विचार
, शक्कल

युद्ध
= लढाई
, संग्राम , लढा , समर

येतवरी
= येईपर्यंत

योद्धा
= लढवय्या

रक्त
= रुधिर

रणांगण
= रणभूमी
, समरांगण

र्हास
= हानी

राग
= क्रोध
, संताप , चीड

राजा
= नरेश
, नृप , भूपाल , राणा , राया

राष्ट्र
= देश

रांग
= ओळ

रात्र
= निशा
, रजनी , यामिनी

रान
= वन
, जंगल , अरण्य , कानन

रूप
= सौंदर्य

रुबाब
= ऐट
, तोरा

रेखीव
= सुंदर
, सुबक

लग्न
= विवाह
, परिणय

लाट
= लहर

लाज
= शरम

लोभ
= हाव

लोटके
= मडके

वरचा
= वद्राचा

वडील
= पिता

वस्त्र
= कपडा

वद्रा
= वर

वारा
= वात
, पवन , अनिल , मारुत , समीर , वायू

वाट
= मार्ग
, रस्ता

आशीर्वाद
= शुभचिंतन

ओंजळभर
= अंजूरभर

ओझे
= वजन
, भार

ओढा
= झरा
, नाला

ओळख
= परिचय

औक्षण
= ओवाळणे

अंत
= शेवट

अंग
= शरीर

अंघोळ
= स्नान

अंधार
= काळोख
, तिमिर

अंगण
= आवार

अंगार
= निखारा

अंतरिक्ष
= अवकाश

इलाज
= उपाय

इशारा
= सूचना

इंद्र
= सुरेंद्र
, नाकेश , वसाव , सहस्त्राक्ष
, वज्रपाणी , देवेंद्र

इहलोक
= मृत्युलोक

ईर्षा
= चुरस

इच्छा
= आकांक्षा
, आस , मनीषा , स्पृहा ,
लिप्सा
, अपेक्षा

ईश्वर
= देव
, ईश , निर्जर , परमेश्वर ,
अलक्ष
, सूर , विभूध , अलख , प्रभू
, त्रिदश

उत्सव
= समारंभ
, सण , सोहळा

उक्ती
= वचन

उशीर
= विलंब

उणीव
= कमतरता

उपवन
= बगीचा

उदर
= पोट

उत्कर्ष
= भरभराट

उपद्रव
= त्रास

उपेक्षा
= हेळसांड

शिवार
= शेत
, वावर

शीण
= थकवा

शील
= चारित्र्य

शीतल
= थंड
, गार

शिक्षा
= दंड
, शासन

श्रम
= कष्ट
, मेहनत

सकाळ
= प्रभात
 

सचोटी
= खरेपणा

सफाई
= स्वच्छता

सवलत
= सूट

सजा
= शिक्षा

सन्मान
= आदर

सांगत
= म्हणत

संकट
= आपत्ती

संधी
= मोका

संत
= सज्जन
, साधू

संपत्ती
= धन
, दौलत , संपदा

सायंकाळ
= संध्याकाळ

सावली
= छाया

साथी
= सोबती
, मित्र , दोस्त , सखा

स्तुती
= प्रशंसा

स्पर्धा
= चुरस
, शर्यत , होड , पैज

स्थान
= ठिकाण
, वास , ठाव

स्त्री
= बाई
, महिला , ललना

संध्याकाळ
= सायंकाळ
, सांज

स्फूर्ती
= प्रेरणा

स्वच्छता
= झाडलोट

सुवास
= सुगंध
, परिमल , दरवळ

सुंदर
= सुरेख
, रमणीय , मनोहर , छान

सागर
= समुद्र
, सिंधू , रत्नाकर ,
जलधी
, दर्या , अर्णव

ठिकाण
= स्थान

डोके
= मस्तक
, शीर्ष , शीर

डोळा
= नेत्र
, नयन , लोचन , चक्षु , अक्ष , आवळू
, अंबक

डोया
= डोळा डोंगर पर्वत
, गिरी

ढग
= मेघ
, जलद , पयोधर , अभ्र , अंबूद
, निरद , पयोद , अब्द , घन

ऋण
= कर्ज

तक्रार
= गाऱ्हाणे

तलाव
= तडाग
, सरोवर , कासार

तळे
= तलाव
, सरोवर , तडाग

त्वचा
= कातडी

तारण
= रक्षण

ताल
= ठेका

तुरंग
= कैदखाना
, बंदिवास

तुलना
= साम्य

तोंड-
तुंड
, वक्र , आनन , वदन , मुख

थट्टा
= मस्करी
, चेष्टा समूह

थोबाड
= गालपट

दगड
= पाषाण
, खडक

दरवाजा
= दार
, कवाड

दाम
= पैसा

दृश्य
= देखावा

दृढता
= मजबुती

दिवस
= दिन
, वार , वासर

दिवा
= दीप
, दीपक

दूध
= दुग्ध
, पय , क्षिर

द्वेष
= मत्सर
, हेवा

देव
= ईश्वर
, विधाता

चाक
= चक्र

चंद्र
= शशी
, रजनीनाथ , इंदू , सुधाकर , निशानाथ ,
हिमांशू
, शशांक , नक्षत्रेष , विधू , सोम

चांदणे
= कौमुदी
, चंद्रप्रकाश , चंद्रिका ,
ज्योत्स्ना

चिंता
= काळजी

चिडीचूप
= शांत

चिमुरडी
= लहान

चूक
= दोष

चेहरा
= मुख

चौकशी
= विचारपूस

छंद
= नाद
, आवड

छान
= सुरेख
, सुंदर

छिद्र
= भोक

जग
= दुनिया
, विश्व

जत्रा
= मेळा

जन
= लोक
, जनता

जमीन
= भूमी
, धरती , भुई

जंगल
= रान

जीव
= प्राण

जीवन
= आयुष्य
, हयात

जुलूम
= अत्याचार
, छळ , बळजोरी , अन्याय

झाड
= वृक्ष
, तरू , पादप , द्रूप , गुल्म , अगम
, विटप , शाखी

झोपडी
= कुटीर
, खोप

झोप
= निद्रा

झोका
= झुला

झेंडा
= ध्वज
, निशाण

टेकडी
= हुकडी

ठग
= -चोर

पर्वा
= चिंता
, काळजी

पर्वत
= डोंगर
, गिरी , अचल , शैल , अद्री

पक्षी
= पाखरू
, खग , विहंग , व्दिज , अंडज

पाडा
= आदीवासी ची१०-१५ घरांची वस्ती

प्रकाश
= – उजेड

प्रवास
= सफर
, फेरफटका , पर्यटन

प्रवासी
= वाटसरू
, पांथस्थ , मार्गिक

प्रजा
= लोक

प्रत
– नक्कल

पत्नी
= बायको
, अम्बुला , अस्तुरी , अर्धागी ,
भार्या
, कांता , दारा , जाया , सहधर्मचारिणी

प्रदेश
= प्रांत

प्रवास
= यात्रा

प्राण
= जीव

पान
= पत्र
, पत्ता , पर्ण

प्रासाद
= वाडा

पाखरू
= पक्षी

पाऊल
= पाय
, चरण

पाऊलवाट
= पायवाट

प्रार्थना
= स्तवन

प्रामाणिकपणा
= इमानदारी

प्रारंभ
= सुरुवात
, आरंभ

प्रेम
= प्रीती
, माया , जिव्हाळा

प्रोत्साहन
= उत्तेजन

पोपट
= राघू
, शुक

पाऊस
= वर्षा
, पर्जन्य

पाणी
= जल
, नीर , तोय , उदक , जीवन , सलिल
, पय , अंबू

पिशवी
= थैली

पुस्तक
= ग्रंथ

पुतळा
= प्रतिमा
, बाहुले

भोजन
= जेवण

भोंग
= खोपटे
, झोपडी

मदत
= साहाय्य

ममता
= माया
, जिव्हाळा , वात्सल्य

मन
= चित्त
, अंतःकरण

मजूर
= कामगार

महिना
= मास

महिला
= स्त्री
, बाई , ललना

मजूर
= कामगार

मस्तक
= डोके
, शीर , माथा

मानवता
= माणुसकी

मान
= गळा

माणूस
= मानव

मंगल
= पवित्र

मंदिर
= देऊळ
, देवालय

मंदपणा
= मंडपाच्या

मंडपामां
= मंडपामध्ये

मार्ग
= रस्ता
, वाट

म्होरक्या
= पुढारी
, नेता

मोहाची
फुले = मोवा

मित्र
= दोस्त
, सोबती , सखा , सवंगडी

मिष्टान्न
= गोडधोड

मुलगा
= पुत्र
, सुत , तनय , नंदन , तनुत

मुलगी = कन्या , तनया , दुहिता
, नंदिनी , आत्मजा

मुद्रा
= चेहरा
, मुख , तोंड , वदन

मुख
= तोंड
, चेहरा

मुलुख
= प्रदेश
, प्रांत , परगणा

मेहनत
= कष्ट
, श्रम , परिश्रम

मैत्री
= दोस्ती

मौज
= मजा
, गंमत

गरवार
= गर्भवती

गवत
= तृण

गरुड
= खगेंद्र
, खगेश्वर , ताय , वैनतेय

गणपती
= लम्बोदर
, गजानन , हेरंब , लक्षप्रद
, निधी , धरणीधर , वक्रतुंड

गर्व
= अहंकार

गाय
= धेनू
, गोमाता

गाणे
= गीत
, गान

गंमत
= मौज
, मजा

गंध
= वास
, दरवळ

ग्रंथ
= पुस्तक

गाव
= ग्राम
, खेडे

गाजावाजा
झाला = कीर्ती पसरली

गुन्हा
= अपराध

गुलामी
= दास्य

गोड
= मधुर

गोणी
= पोते

गोष्ट
= कहाणी
, कथा

ग्राहक
= गि – हाईक

घर
= सदन
, गृह , निकेतन , आलय , भवन
, निवास , धाम , घृह

घरटे
= खोपा

घागर
= घडा
, मडके

घोडा
= अश्व
, हय , वारू , तुरंग , वाजी

घोयका
= घोळका
, जमाव

चव
= रुची
, गोडी

चरण
= पाय
, पाऊल

चरितार्थ
= उदरनिर्वाह

चक्र
= चाक

चन्हाट
= दोरखंड
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top