मराठी व्याकरण

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार | Punctuation Mark In Marathi

नमस्कार विदयार्थी  मित्रमैत्रिनिनो आज आपण मराठी व्याकरण मधील विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार हा विषय अभ्यासणार आहे. स्पर्धापारीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय खूप उपयोगी असा आहे.  या वर नेहमी वाक्य शुद्ध करा, वाक्य पूर्ण करा, विरामचिन्हांचा वापर करा यासारखे प्रश्न नेहमी विचारले जात असतात. आज आपण या लेखामध्ये  विरामचिन्हे म्हणजे काय ? , विरामचिन्हांचे प्रकार […]

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार | Punctuation Mark In Marathi Read Post »

kal v tyache prakar

काळ व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण | Tense And Its Type Marathi Grammar

काळ व त्याचे प्रकार:  नमस्कार विदयार्थी मित्रानो आज आपण मराठी व्याकरण मधील काळ हा विषय अभ्यासणार आहे. व्याकरण मधील काळ हा एक महत्वाचा विषय आहे कारण वाक्यातील काळाशिवाय आपल्याला वाक्याचा पूर्ण अर्थ समजत नाही;  वाक्यातील काळाच्या बोधामुळे  क्रिया कधी घडली किवा घडते ते समजते म्हणून  मराठी व्याकरणात काळ हा विषय अभ्यासणे आवश्यक आहे, आज आपण

काळ व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण | Tense And Its Type Marathi Grammar Read Post »

अलंकार व त्याचे प्रकार | Alankar In Marathi Grammar

अलंकार म्हणजे काय ? अलंकार म्हणजे दागिना , ज्याप्रकारे मनुष्याला सुंदर देखणे दिसण्यासाठी दागिन्याची किंवा चांगल्या कपड्यांची गरज असते त्याप्रमाणे भाषेला सुद्धा शोभा आणण्यासाठी आपण भाषेचे जे काही गुणधर्म वापरतो त्यास ‘अलंकार’ असे म्हणतात.  कधी दोन गोष्टीतील साम्य दाखवून कधी विरोध दाखवून कधी नाद निर्मिती करून तर कधी शब्दांमध्ये विस्तार करून तर कधी कधी एखाद्या

अलंकार व त्याचे प्रकार | Alankar In Marathi Grammar Read Post »

मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ (Mhani V Tyanche Arth)

म्हणी व त्यांचे अर्थ मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ आपल्याच पोळीवर तूप ओढणे – फक्त स्वतःचाच फायदा साधून घेणे आकारे रंगती चेष्टा – बाह्य लक्षणांवरून अंतर्गत वागणुकीचे चित्र स्पष्ट होते. आपली पाठ आपणास दिसत नाही – स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाही. अर्थीदान महापुण्य – दान नेहमी सत्पात्री करावे. आगीतून उठून फुफाट्यात पडणे – एका

मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ (Mhani V Tyanche Arth) Read Post »

मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Words In Marathi)

  विरुद्धार्थी शब्द मराठी विरुद्धार्थी शब्द मराठी उदार × कंजूस, अनुदार उच्च × नीच अंध × डोळस अर्वाचीन × प्राचीन उष्ण × थंड,गार, शीतल एक × अनेक ओली × कोरडी,सुकी उन्नती × अवनती,अधोगती आधुनिक × सनातनी अकलवन्त × अकलशून्य,अकलमंद अमृत,सुधा × विष,जहर,गरळ आय × व्यय इमानी × बेइमानी आरोहण × अवरोहण अभिमान × दुराभिमान घट्ट ×

मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Words In Marathi) Read Post »

समानार्थी शब्द मराठी 1000+ (Synonyms words In Marathi )

  मराठी समानार्थी शब्द मराठी समानार्थी शब्द  अनाथ = पोरका अनर्थ = संकट अपघात = दुर्घटना अपेक्षाभंग = हिरमोड अभिवादन = नमस्कार , वंदन , प्रणाम अभिनंदन = गौरव अभिमान = गर्व अभिनेता = नट अरण्य = वन , जंगल , कानन , विपिन अवघड = कठीण अवचित = एकदम अवर्षण = दुष्काळ अविरत =

समानार्थी शब्द मराठी 1000+ (Synonyms words In Marathi ) Read Post »

वाक्यपृथक्करण मराठी व्याकरण | Vakyapruthakaran In Marathi Grammar

 वाक्य पृथक्करण म्हणजे काय? पृथ्थक म्हणजे वेगळे किंवा सुटे (मोकळे), म्हणजेच वाक्यपृथक्करण म्हणजे वाक्यातील भाग वेगळा करून दाखविणे. कोणतेही वाक्य असू दया त्या मध्ये २ गोष्टी असतातच ते म्हणजे उद्देश आणि विधेय ते उद्देश आणि विधेय वेगळे करणे म्हणजे ‘वाक्यपृथक्करण’ होय. वाक्य पृथक्करण उद्देश :- प्रत्येक वाक्यात आपण कोणाबद्दल काहीतरी बोलतो म्हणजे विधान करतो ज्याच्या विषयी

वाक्यपृथक्करण मराठी व्याकरण | Vakyapruthakaran In Marathi Grammar Read Post »

Scroll to Top